تاثیر مواد و مصالح در مجسمه های شهری

در یک پژوهش بررسی شد؛

تاثیر مواد و مصالح در مجسمه های شهری

در بحث احجام شهری موضوعاتی چون شناسایی اقلیم و وضعیت آب و هوایی محیط، شناخت مواد و مصالح گوناگون و البته تناسب زیبایی شناسانه آن با فرم اثر و تناسب مصالح به کاررفته در اثر با شرایط اقلیمی محیط، بسیار مهم هستند.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری کوبار، توجه به نوع مواد و مصالح در یک مجسمه شهری، می تواند در روند اجرا و توفیق آن، موثر و اساسی باشد. به ویژه میان فرم و شکل یک مجسمه با مواد به کار رفته در آن باید ارتباط مناسبی باشد؛ تا این دو یکدیگر را کامل کنند.

پیش تر در گزارشی با عنوان «تاثیر مکان و فضای محیطی بر احجام شهری/ نابینایی در حاشیه های شهر» تلاش کردیم به نسبت بین مکان نصب مجسمه در فضاهای شهر، همچنین موضوعاتی چون کیفیت و کارکرد مجسمه های شهری تهران بپردازیم. این گزارش بخش سومی است از نتایج استخراج شده از مقاله  «بررسی عوامل موثر در کیفیت مجسمه سازی شهری» که متمرکز بر نوع مواد و مصالح احجام شهری توسط محسن موسیوند (دکتری پژوهش هنر) نگارش شده است.

* دلایل ناپایداری مجسمه های شهری

از دیدگاه این پژوهشگر امروزه تعاریف مجسمه شهری با گذشته فرق دارد. در دوره معاصر حتی مجسمه های موقت با مواد موقت برای فضا های شهری داریم، البته این یک نوع نگاه است که در سطح جهان به آن توجه می شود. همان طور که مجسمه های یخی و شنی ناپایدار داریم.

این پژوهشگر به این مهم اشاره می کند که مجسمه هایی داریم که لزوما باید مانا و پایدار باشند، و متاسفانه در مواردی در جامعه این طور نیستند که دلایلی دارد. از جمله عدم دانش به مواد و تکنولوژی روز جهت ساخت مجسمه های پایدار در شرایط آب و هوایی متفاوت یا پرداخت هزینه های اندک به مجسمه ساز که منجر به کاربرد مواد آسیب پذیر می شود.

در ادامه این پژوهش آمده است که در این دسته از آثار باید به مانایی آثار توجه کرد. حتی ترفند هایی برای نگهداری آثار است که متاسفانه در جامعه ما به آن توجه نمی شود. به طور کلی، به جز دغدغه و نصب، در ساخت مجسمه باکیفیت برای سال های متمادی، رسیدگی به آن توسط متولیان شهری و سالم نگه داشتن آن توسط مردم ضروری است.

* پیوند مواد و مصالح مجسمه با دلالت های معنایی اثر

در این پژوهش برای آشنایی و درک بهتر این بحث، اثری موفق در زمینه تناسب فرم با مواد به کار رفته در آن، معرفی می شود:

تاثیر مواد و مصالح در مجسمه شهری

مجسمه ی تعادل کاری از پرستو آهوان – فضای باز دانشگاه تهران 

در این پژوهش به این مورد اشاره شده است که مجسمه ی «تعادل» از سنگ ساخته شده و در آن از المان های فلزی نیز استفاده شده است. در فرم و ابعاد این مجسمه می توان معماری را دید و المان های فلزی آن در فضای آزاد و در معرض وزش نسیم نوعی موسیقی ایجاد می کند که به سختی و زمختی سنگ مجسمه تعادل حسی می بخشد.

آهوان درباره ی این مجسمه می گوید: آن چه من به عنوان یک مجسمه ی شهری مد نظر داشتم، فرمی بود که ابهت، عظمت و وقار آن را نمی توانستم در ماده ی دیگری جز سنگ ببینم، وگرنه می توان از همه ی مواد در ساخت مجسمه های شهری بهره گرفت، به شرط آن که کیفیت آن پاسخگوی فضای باز شهری باشد.

این پژوهش به این موضوع هم اشاره می کند که آهوان در ادامه می گوید سنگ، مفهوم تعادل و سنگینی را توامان به من می داد و من همیشه احساس خودم را به عنوان اولین مخاطب اثرم مد نظر قرار می دادم؛ بنابراین به تاثیرگذاری بر مخاطب فکر کردم و این که نوعی استواری و مقاومت توام با شادابی و لطافت را با اثرم منتقل کنم.

* مواد و مصالح در مجسمه شهری

به زعم این پژوهشگر در یک مجسمه شهری، مواد و مصالح آن موضوع بسیار مهمی است از این رو، توجه به موارد زیر الزامی است:

  •      شناسایی اقلیم و وضعیت آب و هوایی محیط؛
  •      شناخت مواد و مصالح گوناگون و البته تناسب زیبایی شناسانه آن با فرم اثر؛
  •      تناسب مصالح به کاررفته در اثر با شرایط اقلیمی محیط.

مجسمه های شهری امروزه نقشی فراتر از زیبایی بصری دارند. آنها می توانند به عنوان نمادی از هویت و فرهنگ یک شهر عمل کنند، تاریخ و گذشته را به یادها بیاورند، و به مردم الهام ببخشند. از این رو نوع مصالح و مواد و متریال به کار رفته در آن ها موضوع مهمی است.

تاثیر مواد و مصالح در مجسمه های شهری

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تاثیر مواد و مصالح در مجسمه های شهری" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تاثیر مواد و مصالح در مجسمه های شهری"، کلیک کنید.